Kunstterapi Århus / Kreativ terapi

Kreativ terapi henvender sig til alle der ønsker at arbejde med sig selv. Længe nok har vi snakket om de svære ting vi kæmper med i os selv. Det er godt at vide noget om sin baggrund, og at vide hvad vi kommer af. Det næste skridt er at ændre mønstrene i dagligdagen. Det er ofte de samme ting der bliver ved med at genere, og man tænker ” hvor længe skal jeg kæmpe med dette her, jeg troede det var bearbejdet”. Kreativ terapi går ind og ændrer mønstre på et dybt underbevidst plan, fordi den tager udgangspunkt i spontanitet. Det har ikke noget med kunst at gøre som produkt, men ”stjæler” processen fra kunsten.

Betragter du din egen udvikling som et kreativt stykke arbejde der involverer følelser, sanser og krop, er kreativ terapi måske noget for dig. Med samtalen som udgangspunkt, arbejder vi med farver, drømme, bevægelse, kropssprog/stemme, drama, coaching etc.

Det er altid den enkelte klient der sætter rammen for, hvor dybt vi går. Ingen presses ud over sine egne grænser.

Individuelle såvel som gruppeforløb tilbydes.
/ Kunstterapi Århus

Drømme

Vores drømme kan bl.a. fortælle os noget om, hvad vi ikke har set på eller levet ud i den vågne tilstand. Derfor kan vi få hjælp af vores drømme, hvis der er brug for, at komme til bunds i en tilbagevendende problematik. Ved at spørge ind til følelserne i drømmen, og evt. male situationer fra drømmen, kan klienten få en anden vinkel på et evt. problem. Det kan også være drømmen er udgangspunkt for en meditation, som så igen kan være åbner til nye erkendelser. På den måde kan der komme lys på ukendte sider, og nye ressourcer kan fremkomme. Mange af de personer vi drømmer om, kan være sider af os selv, som vi enten har fortrængt eller ikke har været bevidste om.

Farver

Mennesket har siden de første hulemalerier, haft behov for at udtrykke sig via maleri eller tegning. Ud fra en følelse, drøm eller bare spontanitet og bevægelse med en pensel på et stykke papir, lader vi farverne flyde og tankerne få fri. Den intuitive tilgang til det at male er det vigtigste, for der fremkommer ofte ukendte figurer der kan blive til historier, der kan åbne for en god snak, der kan bringe forandring ind i det daglige liv. Ved at gå udenom den tænkende del af hjernen for en stund, kan der åbnes nye aspekter af en fastlåst knude. Ved at få knuden ud af kroppen og ned på papiret, er der allerede taget et nyt skridt. Klienten kan nu betragte problemet fra et andet perspektiv.

Bevægelse, kropssprog/stemme

Vores kroppe fortæller meget om vores psyke. Sårbarhed, frygt, generthed etc. kan ligge gemt i kropssproget, og ved at ændre på kropssproget kan der åbnes nye muligheder indad. Ved at stå godt på fødderne, bliver fundamentet under os styrket, og man er ikke så nem at ”vælte af pinden”.

Stemmen er også en meget personlig ting for de fleste. Bare det at sige sit navn højt i forsamlinger, kan være grænseoverskridende for mange. Krop og stemme er tæt forbundet. Ved at åbne kroppen og fokusere på en dyb og afspændt vejrtrækning, kan stemmen få mere kraft.

Drama

Mange af os kæmper med selvkritik, et overjeg der aldrig synes det er ”godt nok”. Perfektionisten, der pisker en til en bedre præstation. Ved at gå i dialog med begge sider af sig selv, og ”spille” siderne ud,  kan der komme klarhed over, hvor stemmen kommer fra. Denne fiktive dialog kan udvikles, så de to sider ikke strides mere. Det kan også være, at der er en person der er svær at kommunikere med, en man altid kommer i konflikt med.  Det er ikke teater eller rollespil, nærmere det at afprøve en situation, en slags generalprøve.

Coaching

Hvis der er tale om et akut problem, f.eks. af jobmæssig karakter, arbejdes der med klienten ud fra en coachende vinkel. Her kan alle de ovennævnte metoder bruges med samtalen som udgangspunkt. Der spørges ind til kernen af problemet, og ved at blive ved med at spille spørgsmål, vil klienten ofte selv finde svaret.

website af atriumWeb ApS - Online markedsføring

Navigation